Els oferim una assistència completa per a la protecció social i jurídica de la família, buscant sempre la solució més apropiada i eficaç en cada cas.

 • Consell i assistència jurídica en cas de crisis matrimonials
 • Processos de separació, divorci i nul·litats matrimonials
 • Guarda i custòdia de menors
 • Pensió alimentària
 • Liquidació dels béns adquirits dins del matrimoni
 • Demanda de modificació de mesures
 • Execució de les sentències per impagament de pensió alimentària
 • Procediments d'incapacitat, tutela, curatela


Estan pensant a posar fi al seu matrimoni o relació estable de parella de fet i busquen un despatx d'advocat a Sitges per a dur a terme els tràmits necessaris per a un procediment de mutu acord o contenciós?

Emilie Pavageau posa al seu servei els seus coneixements i els seus anys d'experiència en aquests processos. El dret matrimonial, àrea específica del dret de família, és el conjunt de normatives que regeixen el cessament d'una relació matrimonial o de parella, el repartiment dels béns, les qüestions relacionades amb els fills i la gestió dels conflictes.


Les perícies de la seva lletrada en dret matrimonial són nombroses :

 • Consells sobre el tràmit a seguir
 • Divorci o separació amistós o contenciós
 • Separació de les parelles de fet
 • Liquidació del règim econòmic matrimonial
 • Negociació del repartiment dels béns
 • Petició de pensió alimentària i prestacions compensatòries
 • Conflictes en l'exercici de la pàtria potestat
 • Dret de guarda i custòdia, règim de visites i ús de l'habitatge


Contactar