La Lletrada Emilie Pavageau concep l'exercici de la llei com una relació de confiança entre el client i l'advocat, i té com a filosofia oferir als seus clients un servei de proximitat i disponibilitat.

Lletrada inscrita a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, Emilie Pavageau els acompanya a resoldre les seves dificultats vinculades amb el dret de família, el dret civil, el dret penal i el dret laboral.

Titular d'una doble formació en dret i en traducció, treballa indiferentment en castellà, en català i en francès.

Una lletrada disponible i atenta a les seves necessitats.


El bufet de la Lletrada Emilie Pavageau, situat a Sitges, atribueix una especial importància a la satisfacció dels seus clients. Aplica els seus coneixements, la seva determinació i el seu dinamisme a tractar ràpida i eficaçment els procediments que se li presenten.

En l'exercici de la seva professió, Emilie Pavageau escolta amb atenció als seus clients i estableix amb ells una relació de confiança a fi de desenvolupar una estratègia adaptada per a defensar la seva causa. La lletrada proposa sempre solucions racionals, complint amb les lleis vigents.

Contactar