La lletrada Emilie Pavageau forma part de l'elenc de Lletrats del Tribunal Eclesiàstic i Metropolità de l'Arxidiòcesi de Barcelona i pot presentar i representar als seus clients en els processos de nul·litat eclesiàstica de la unió sagrada del matrimoni, fins i tot en els procediments que li siguin designats d'ofici.

Contactar